Ak máte radi právne dokumenty, nižšie nájdete naše vyhlásenie o zodpovednosti.

Alebo si radšej doprajte jedno balenie Chicatelly! 😉

AdviseMyStyle d.o.o. sa zaväzuje udržiavať informácie na tejto webovej lokalite aktuálne a pravdivé. Ak stále narazíte na nezrovnalosti, dajte nám vedieť prostredníctvom e-mailu ([email protected]), vrátane informácií o tom, kde si na stránke prečítate určité informácie. Budeme reagovať čo najskôr.

Nezodpovedáme za straty vyplývajúce z nezrovnalostí alebo nedostatkov, ani za straty spôsobené šírením informácií na internete, ako napr. poruchy alebo prerušenia. Pri používaní online formulárov sa snažíme o čo najmenej povinných polí. Za akékoľvek straty vyplývajúce z používania údajov, rád alebo nápadov spoločnosťou AdviseMyStyle d.o.o. prostredníctvom tejto webovej stránky, AdviseMyStyle d.o.o. neprijíma zodpovednosť.

Používanie tejto webovej stránky a jej komponentov je obmedzené všeobecnými podmienkami používania. Používanie tejto stránky predpokladá, že ste oboznámení so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasíte s nimi.

S odpoveďami a otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré dostaneme prostredníctvom e-mailu alebo online formulára, sa bude zaobchádzať rovnako ako s listami. To znamená, že našu odpoveď môžete očakávať maximálne do jedného mesiaca. V prípade zložitejších žiadostí vás budeme do jedného mesiaca informovať, ak budeme potrebovať viac času, tzn. najviac na tri mesiace.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci odpovedí alebo žiadostí, budú použité v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

AdviseMyStyle d.o.o. sa všetkými možnými spôsobmi snaží chrániť svoje systémy pred nezákonným zneužitím. To zahŕňa vhodné technické a organizačné rozhodnutia založené na najmodernejších technológiách. Napriek tomu AdviseMyStyle d.o.o. nezodpovedá za priame alebo nepriame straty vyplývajúce z nezákonného používania systémov treťou stranou a ktoré utrpí používateľ tejto webovej stránky.

AdviseMyStyle d.o.o. nepreberá zodpovednosť za obsah webových stránok, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom hypertextového odkazu alebo iného odkazu. Produkty a služby ponúkané tretími stranami sú obmedzené všeobecnými obchodnými podmienkami tretej strany.

Všetok obsah na tejto webovej stránke je duševným vlastníctvom spoločnosti AdviseMyStyle d.o.o.

Kopírovanie, reprodukcia a akékoľvek iné použitie obsahu nie je povolené bez písomného súhlasu AdviseMyStyle d.o.o., s výnimkou a výlučne prípadov povolených zákonom (napríklad právo citovať) alebo ak je určitý obsah výslovne povolený.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístupom na webovú stránku, sme vám vždy k dispozícii prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo sociálnych médií.