Skôr než začnete čítať obchodné podmienky, vedzte, že za právnym spisom uvedeným nižšie sa skrýva čestná, dobre mienená spoločnosť, ktorá rešpektuje svojich zákazníkov a neustále tvrdo pracuje, aby im pomohla v boji proti kožným problémom.

Obchodné podmienky

 

Všeobecné práva a povinnosti

 

Zdravíme Vás na webovej stránke www.chicatella.sk, kde ponúkame naše služby v súlade so zákonom, všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami používania webovej stránky uvedenými v tomto texte.

Internetovú stránku www.chicatella.sk (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť AdviseMyStyle d.o.o., Godnje 23, 6210 Dutovlje (ďalej len „obchodník“)

Ako vlastník webovej stránky www.chicatella.sk si obchodník vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť stránku a jej Všeobecné obchodné podmienky v súlade s platnou legislatívou a obchodnou politikou.

Zmeny a doplnky všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

Vizitka spoločnosti

 

Meno: AdviseMyStyle, d.o.o.
Sídlo: Ljubljana
Adresa: Godnje 23, 6210 Dutovlje
E-pošta: [email protected]
Telefón: +386 30 384 245
IČO: 7221142000
DIČ: SI31252761
Obchodný register: AJPES, izpostava Ljubljana
Banka a transakčný účet: Nova KBM, D.D., TRR: SI56 0400 1004 9906 489

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Kúpna zmluva medzi obchodníkom a kupujúcim je uzavretá na internetovej stránke www.chicatella.sk okamihom, keď kupujúci odošle objednávku prostredníctvom internetového obchodu a obchodník následne zašle kupujúcemu prvý e-mail o stave jeho objednávky s názvom: Chicatella + objednávka + číslo objednávky.

Od tohto momentu sú všetky ceny a ostatné podmienky nemenné a platia pre Obchodníka aj Kupujúceho.

Zákazník je osoba, ktorá má údaje uvedené pri zadávaní objednávky. Dodatočné zmeny údajov o zákazníkovi nie sú možné počas spracovania objednávky.

Kúpna zmluva (tj prvá elektronická správa o stave objednávky) je uložená v elektronickej podobe na serveroch internetovej stránky www.chicatella.si 2 roky od kúpy výlučne za účelom preukázania nákupu.

Spôsoby platby

 

Webová stránka www.chicatella.sk umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

  • na dobierku,
  • cez PayPal
  • platobná resp kreditná karta.

Vystavenie faktúry

 

Po doručení a zaplatení objednaného tovaru zašle obchodník faktúru na e-mailovú adresu zákazníka. Na faktúre je rozpísaná cena a všetky náklady spojené s nákupom.

Kupujúci je povinný pred zadaním objednávky skontrolovať správnosť údajov.

Doručenie

 

Lehoty doručenia

 

Termín dodania tovaru na Slovensku je od 3 do 5 pracovných dní.

Tieto lehoty sa môžu niekedy predĺžiť z dôvodu vyššej moci, všeobecných nepredvídaných okolností alebo okolností na strane podniku poskytujúceho poštové služby.

Náklady na doručenie

 

Náklady na doručenie hradí kupujúci a v Slovinsku sú 3,50 EUR s DPH.

Platnosť akčných akcií, ktoré zahŕňajú poštovné zdarma, je označená samostatne, alebo je ukončená svojvoľne podľa potrieb Obchodníka.

Informácie o doručení

 

Zmluvným partnerom Obchodníka pre doručovanie zásielok je DPD d.o.o.

Obchodník si vyhradzuje právo zvoliť si inú doručovaciu službu, ak bude môcť objednávku vybaviť efektívnejšie.

Potiaže pri doručení

 

Od momentu doručenia zásielky obchodník za ňu nezodpovedá v prípadoch fyzického poškodenia, zničenia alebo straty zásielky, ako aj v prípade, ak je v zásielke nedostatok obsahu alebo ak zásielka javí známky otvorenie.

V týchto prípadoch musí kupujúci začať reklamačné konanie so spoločnosťou DPD d.o.o.

Na presný čas dodania sa nás vždy môžete opýtať e-mailom [email protected].

Odstúpenie od zmluvy a účinky odstúpenia

 

Vrátenie výrobku neformálne

 

Ak zákazník s našim výrobkom nie je spokojný, ​​môže nám ho na vlastné náklady vrátiť a my mu vrátime kúpnu cenu, pokiaľ zákazník nespotreboval viac ako tretinu množstva produktu.

Pre vrátenie kúpnej ceny nie je potrebné tovar zákazníkovi vracať, no v tomto prípade mu bránime vo využívaní nášho internetového obchodu a tým aj v prípadnom ďalšom nákupe.

Vrátenie tovaru formálne

 

V prípade zmlúv uzavretých na diaľku má spotrebiteľ právo do 14 dní oznámiť obchodníkovi e-mailom alebo iným komunikačným kanálom, že odstupuje od zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia.

Štrnásťdňová výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni prevzatia objednaného tovaru.

Po oznámení o odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní poštou na adresu:

AdviseMyStyle, d.o.o.
Godnje 23
6221 Dutovlje, Slovenia

Tovar musí kupujúci vrátiť obchodníkovi nepoškodený, teda v pôvodnom obale a v rovnakom množstve, pokiaľ nie je tovar zničený, poškodený, stratený, neznížilo sa jeho množstvo bez zavinenia kupujúceho alebo ak tovar nespôsobil alergiu na kupujúci.iný podobný stav.

V takomto prípade si kupujúci uplatňuje reklamáciu.

Pri vrátení tovaru musí kupujúci zaslať Obchodníkovi aj faktúru za zakúpený tovar, osobné údaje a transakčný účet, na ktorý si praje dostávať vrátenú kúpnu cenu.

Spotrebiteľ musí tovar vrátiť do 14 dní odo dňa podania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Obchodník sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od obdržania vráteného tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, kde bol použitý propagačný kód alebo zľavový kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a používateľovi sa nevracajú.

Na bankový účet užívateľa je vrátená iba zaplatená čiastka, teda kúpna cena a užívateľovi je vrátený propagačný kód vo forme nového kódu.

Pri odstúpení od zmluvy sa darčeková poukážka považuje za platobný prostriedok a vracia sa užívateľovi ako darčeková poukážka.

Darčekové poukážky sa nevymieňajú za peniaze!

Náklady na vrátenie

 

Jediné náklady, ktoré spotrebiteľ znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady na vrátenie tovaru poštou.

Kontakt pre vrátenie tovaru:

[email protected]

Zodpovednosť za skutočné chyby

 

Obchodník sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar v súlade so zmluvou a zároveň zodpovedá za objektíbne vady pri jej plnení.

O objektívnu vadu sa jedná:

  • Ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na jej obvyklé užívanie,
  • ak výrobok nemá vlastnosti potrebné na osobitné použitie, pre ktoré ju kupujúci kúpil, ak mu boli známe alebo mu mali byť známe,
  • ak výrobok nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané,
  • ak predávajúci odovzdal kupujúcemu výrobok, ktorá sa nezhoduje s predlohou alebo predlohou, ibaže vzor alebo predlohu ukázal len za účelom ilustrácie výrobku a jeho použitia.

Kupujúci môže uplatniť svoje práva z podstatnej vady, ak túto vadu oznámi predávajúcemu do dvoch týždňov.

Kupujúci je povinný o závade informovať predávajúceho a závadu bližšie popísať a umožniť predávajúcemu prehliadku výrobku.

Reklamácia môže byť zamietnutá, ak zákazník nenakladal s výrobkom tak, ako je uvedené v návode na použitie výrobku.

Právo na uplatnenie podstatnej vady tovaru bližšie upravujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.

Autorské práva

 

Všetky texty, grafika, fotografie alebo iné multimediálne súbory, ikony, audio a video nahrávky, logá, slogany, obchodné názvy a ďalší obsah na stránke www.chicatella.si sú výlučne majetkom Obchodníka.

Vyššie uvedené sa nesmie používať, reprodukovať, kopírovať, upravovať, prenášať, zobrazovať, zverejňovať, predávať, licencovať, verejne predávať, distribuovať alebo komerčne využívať k akémukoľvek obsahu alebo inak s nimi nakladať spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a v rozpore s zo zákona, okrem výslovného písomného súhlasu Obchodníka.

Zhromažďovanie, úprava a úprava všetkého obsahu na tejto webovej stránke je výhradným vlastníctvom obchodníka.

Používanie alebo agregovanie obsahu, ktorý akýmkoľvek spôsobom podceňuje alebo diskredituje obchodníka a ochrannú známku Chicatella, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol viesť k zámene alebo porušeniu akýchkoľvek platných zákonov alebo nariadení, je zakázané.

Ceny

 

Všetky ceny na stránke sú v EUR a vrátane DPH.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien!

Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť.

Ceny sú platné v prípade platby uvedenými spôsobmi platby a v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

Uvedené ceny platia len pre nákup na stránke www.chicatella.sk a môžu sa líšiť od cien na iných predajných miestach.

Všetky ceny na webovej stránke sú cenami produktov a nezahŕňajú náklady na dopravu.

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť informácie o cene nepresné. V takom prípade alebo v prípade, že sa počas vybavovania objednávky zmení cena produktu, obchodník umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpy a zároveň kupujúcemu ponúkne riešenie, ktoré bude vzájomne spokojnosť.

Doby platnosti kampaní sa môžu navzájom líšiť, preto sú uvedené pri jednotlivých akciových ponukách.

Zľavový kód

 

Zľavový kód alebo propagačný kód prináša rôzne výhody pri nákupe cez stránku www.chicatella.sk. Aktuálny kód nájdete na titulných stranách reklamných správ, emailov či iných médií.

Kód prináša rôzne výhody, od darčekov až po zľavy.

Akýkoľvek kód je vždy časovo obmedzený, ale musí byť použitý v obmedzenom čase, inak je neplatný.

Použitie zľavového kódu

 

Vyberte si produkty, ktoré chcete kúpiť a vložte ich do košíka.

Na konci nákupu na pokladni zadajte zľavový kód do poľa „Kód kupónu“ a kliknite na tlačidlo „Použiť kupón“.

Na jeden nákup je možné uplatniť len jeden zľavový kód!

Po zadaní zľavového kódu sa hodnota kódu automaticky odpočíta z ceny vašej objednávky.

Akcie a zľavy sa nezrátavajú!

Obmedzenie zodpovednosti

 

Ak nie je vo všeobecných podmienkach upravujúcich predaj produktov a transakcie uskutočnené prostredníctvom webovej stránky uvedené inak, obchodník neposkytuje žiadne implicitné alebo výslovné záruky a záruky, že obsah webovej stránky www.chicatella.sk bude bez odchýlok resp. chyby.

Napriek snahe poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť niektoré informácie nepresné.

Obchodník nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vyplynúť z používania tejto webovej stránky bez súhlasu používateľa.

Upozorňujeme, že môžu existovať určité úlohy, ktoré obchodník nemôže prijať a môže ich zrušiť.

Obchodník si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu.

Niektoré udalosti môžu spôsobiť problémy s objednávkou, poskytnutím vhodného množstva, správnymi informáciami o cene a produkte alebo problémy s platobnými systémami, takže obchodník môže pred prijatím akejkoľvek objednávky vyžadovať dodatočné kontroly.

Obchodník môže okamžite ukončiť zmluvu alebo ukončiť všetky alebo časť svojich práv a povinností podľa týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia a okamžite ukončiť prístup na Webovú stránku zrušením hesla používateľa a identifikácie účtu a odmietnutím používania webovej stránky www.chicatella. sk úplne alebo čiastočne, ak zistí pokus o zneužitie alebo pokus o poškodenie používateľa.

Akékoľvek ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti (vrátane, bez obmedzenia, vrátane platenia záväzkov) zmluvných strán, vzniknuté pred dátumom odstúpenia resp. ukončenie zmluvy.

Riešenie sporov

 

Sťažnosti

 

Obchodník rešpektuje platnú legislatívu na ochranu spotrebiteľa a vynakladá maximálne úsilie na splnenie svojej povinnosti zabezpečiť efektívny systém vybavovania reklamácií.

Obchodník má zavedený účinný systém vybavovania reklamácií a má určenú osobu, s ktorou sa môže užívateľ (zákazník) v prípade problému telefonicky alebo emailom spojiť.

V prípade problémov môže užívateľ (kupujúci) kontaktovať tel. č.: +386 30 384 245. Reklamáciu môžete podať aj na e-mailovú adresu [email protected]

Proces vybavovania reklamácií je dôverný!

Obchodník do piatich pracovných dní potvrdí prijatie reklamácie a informuje užívateľa (kupujúceho), ako dlho ju bude vybavovať a priebežne ho informuje o priebehu konania.

Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno.

Ak nedôjde k zmierlivému urovnaniu sporu, na riešenie všetkých sporov medzi obchodníkom a užívateľom (kupujúcim) má výlučnú miestnu právomoc vecne príslušný súd v Ľubľane.

Obchodník a užívateľ (kupujúci) ako účastník elektronického obchodu vzájomne uznávajú platnosť elektronických správ na súde.

Právny základ

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky spory medzi Obchodníkom a Používateľom (Kupujúcim) sa vzťahujú na slovinské hmotné a procesné právo, bez použitia pravidiel medzinárodného práva súkromného, ​​čo by naznačovalo uplatnenie akéhokoľvek iného práva.

Na všetky vzťahy a na práva a povinnosti neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia OZ, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Mimosúdne riešenie sporov

 

Obchodník v súlade s právnymi normami neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol začať spotrebiteľ v zmysle zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

Obchodník, ktorý ako poskytovateľ tovarov a služieb umožňuje nakupovanie cez internet v Európskej únii, zverejňuje na svojom webe elektronický odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov online (SRPS).

Platforma je pre spotrebiteľov dostupná na nižšie uvedenom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Uvedená úprava vyplýva zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2004 a Smernica 2009/22 / ES. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom poslednej zmeny, ktorá bola vykonaná dňa 14.2.2021.

Vaša Chicatella.